The art of Escape – אמנות הבריחה במוזיאון ישראל קיץ 2017

/The art of Escape – אמנות הבריחה במוזיאון ישראל קיץ 2017
The art of Escape – אמנות הבריחה במוזיאון ישראל קיץ 20172017-08-17T20:00:47+00:00

אמנות הבריחה במוזיאון ישראל ככה זה נראה במציאות

אמנות הבריחה במוזיאון ישראל וככה זה יכול להתחיל…

*

חדר בריחה ללא קירות, הגדול בישראל

מאת קליוסטרו ומעין רוגל

משחק סיפורי, המבוסס על עקרונות חדרי הבריחה שיתרחש במהלך חודש אוגוסט במוזיאון ישראל. זהו חדר בריחה מהסוג החדש – חדר בריחה ללא קירות, מותאם למשפחות, בו יכולים לשחק כל המבקרים במקביל.

המשחק והסיפור העוטף אותו מערבים בדיון ומציאות ומזמינים את הקהל להיכנס אל עומק סודותיו של המוזיאון, ולחקור אותו ואת מוצגיו בעין חדשה ובאופן מרתק ומאתגר.

המשחק מיועד למשפחות ומתבסס על שיתוף פעולה משפחתי, ערנות וחדות מחשבה.

המשחק מתייחס למידע האמיתי והפלאי לגבי מוצגים במוזיאון, ומייצר קשר סיפורי ביניהם. האם יתכן שיש באמת קסם טמון באוצרות המוזיאון, בחפצים עתיקים, ידע נסתר מוטמן בתמונות ופסלים? אולי כל מה שידוע לנו, הסיפורים שעוברים כחוט בין כל התרבויות והתקופות, אוצרים בתוכם אמת גדולה מכל דמיון?

בלב המשחק והסיפור – נאורה שומרון, עובדת במוזיאון, מתמחה צעירה וחדשה, שבעזרת המדריך המסתורי שלה מתחילה להיחשף לסודות המוזיאון, ומזמינה את הקהל כולו לבוא בעקבותיה. מוזמנים לגלות את נאורה ו את סיפורה, ולמצוא רמזים ופרטים נוספים בפייסבוק ובאינסטגרם שלה. ואם אתם חדי אבחנה, אולי תצליחו אפילו לראות אותה ברחבי המוזיאון.

מוזיאון ישראל בירושלים, 6/8/2017 עד 25/8/17

בהתאם לזמן הפעילות של המוזיאון פרטים באתר מוזיאון ישראל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות